Descrierea proiectului „DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC ADIDAC COMIMPEX SRL PRIN DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE”

SC ADIDAC COMIMPEX SRL, cu sediul în Municipiul Salonta, Str. Gheorghe Baritiu, nr. 15A, Judetul Bihor, Romania, a derulat,
începând cu data de 01.02.2017 si având ca termen de finalizare data de 31.01.2020 (o perioada de implementare a proiectului de
36 luni), proiectul „DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC ADIDAC COMIMPEX SRL PRIN DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE”, cod SMIS
112593, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1590 / 21.03.2018.
Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii
intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si
dezvoltarea serviciilor”.
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Valoarea totală a proiectului este de 2.023.695,32 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.030.175,52 lei din care
valoare eligibila nerambursabila din FEDR este 875.649,19 lei iar valoare eligibila nerambursabila din bugetul național este
154.526,33 lei.
Obiectivul general al proiectului (scopul proiectului) este acela de a creste competitivitatea societății prin achiziția de utilaje noi si
moderne precum si a unor pachete software specializate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea activitatii de productie a cozilor de lemn pentru unelte (CAEN 1629) si diversificarea produselor oferite prin
fabricarea de peleti din lemn din resturile lemnoase generate in urma activitatii.
2. Obtinerea de finantare nerambursabila pentru a se putea asigura o dezvoltare sustenabila si competitiva a societatii in
mediul concurential international in care aceasta isi desfasoara activitatea.
3. Realizarea unei cifre de afaceri de min 5.800.000 RON/an in anul 3 dupa implementare proiectului de investitii.
Rezultatele proiectului sunt: achizitia de utilaje si pachete software specifice activitatilor desfasurate de catre companie in
conformitate cu codificarea CAEN – 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte
materiale vegetale impletite.

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Salonta, Județul Bihor, Regiunea Nord-Vest este: crearea si menținerea de noi locuri de
munca care sa dezvolte si sa extindă capacitatea de producție a societății, reușindu-se crearea de noi locuri de munca inclusiv pentru
persoane din categorii defavorizate precum si sa automatizeze principalele procese tehnologice care sa duca la creșterea cifrei de
afaceri.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Adrian Dumitru Caciora
Funcţie: Administrator
Tel. 0744 607 891, e-mail: office@adidac.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro respectiv www.facebook.com/inforegio.ro .

SC ADIDAC COMIMPEX SRL

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

ADIDAC | Copyright © 2022 | All rights reserved.
Web design by NRGO.

ADIDAC COMIMPEX SRL, Înreg. la Oficiul Reg. Com.
J05 /1783 /1994, CUI RO5731184, Salonta - Bihor, Romania.
BRD – Groupe Société Générale – Salonta
IBAN ROBRDE050SV03028500500